വാര്ത്ത

  • സമയം പോസ്റ്റ്: ജനുവരി-൧൦-൨൦൧൮

    ഇലക്ട്രിക് ചകത്തിന്റെ, ബാറ്ററി നിന്ന് വൈദ്യുതി അടുപ്പിക്കുന്നു സ്ഥിരമായ കാന്തം ഡിസി മോട്ടോർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരമ്പര-മുറിവുകൾ ഡിസി മോട്ടോർ അതിനെ ടേപ്പ് ഒടുവിൽ ഔട്ട്പുട്ട് 16,500 പൗണ്ട് 2000 പൗണ്ട് ഒരു ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഗിയർ വഴി അത് തർജ്ജമ. ഇലക്ട്രിക് ചകത്തിന്റെ ഇൻസ്റ്റാൾ എളുപ്പമാണ്, വ്യാപകമായി സ്പോർട്സ്, ഓഫ് റോഡ് എന്ഗിനെഎരിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ...കൂടുതൽ വായിക്കുക »

WhatsApp Online Chat !